NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Phường

Theo đó, UBND Phường thông báo việc thực hiện niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị số 7; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X – Đơn vị số 20 của các khu vực bỏ phiếu số 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 từ ngày 13/4/2021 đến hết ngày 13/5/2021 tại các địa điểm như sau:

Sau thời hạn trên, nếu không có khiếu nại về việc niêm yết danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân Phường sẽ tiến hành thực hiện các bước theo Luật định./. 

Một số hình ảnh địa điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị số 7; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X – Đơn vị số 20:

Khu vực bỏ phiếu số 144 - Khu phố 3

Khu vực bỏ phiếu số 146 - Khu phố 5

Khu vực bỏ phiếu số 149 - Khu phố 7Khu vực bỏ phiếu số 150 - Khu phố 8

Khu vực bỏ phiếu số 157 - Khu phố 15

Mời bạn đọc xem toàn văn Thông báo số 390/TB-UBND tại đây!

TỔ TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ P12

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top