NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

16 Khu phố tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công

(phuong12govap) - Ngày 24, 25 và 31/10, UBND Phường cùng Ban điều hành 16 Khu phố đã tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Người dân đã tích cực, phấn khởi tham gia bầu cử các đồng chí Trưởng Khu phố tại địa bàn dân cư.  

+ Khu phố 1: 352 cử tri           Ứng cử: Ông Bùi Văn Chức

+ Khu phố 2: 339 cử tri           Ứng cử: Bà Phan Thị Thúy Hạnh

+ Khu phố 3: 395 cử tri           Ứng cử: Bà Bùi Thị Khánh

+ Khu phố 4: 205 cử tri           Ứng cử: Ông Nguyễn Chí Tường

+ Khu phố 5: 415 cử tri           Ứng cử: Ông Phạm Ngọc Thạch

+ Khu phố 6: 544 cử tri           Ứng cử: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm

+ Khu phố 7: 218 cử tri           Ứng cử: Bà Hà Thị Vân

+ Khu phố 8: 325 cử tri           Ứng cử: Ông Trần Đăng Hải

+ Khu phố 9: 319 cử tri           Ứng cử: Ông Vũ Đắc Thu

                                                Ứng cử: Ông Trịnh Văn Huyên

+ Khu phố 10: 323 cử tri          Ứng cử: Ông Trương Ngọc Bá

+ Khu phố 11: 460 cử tri          Ứng cử: Ông Ngô Ngọc Lâm  

+ Khu phố 12: 352 cử tri          Ứng cử: Ông Ong Thế Tĩnh

+ Khu phố 13: 183 cửtri          Ứng cử:  Ông Đỗ Xuân Viết

+ Khu phố 14: 317 cử tri          Ứng cử: Ông Trần Mạnh Toàn

+ Khu phố 15: 326 cử tri          Ứng cử: Ông Phan Duy Hán

+ Khu phố 16: 294 cử tri          Ứng cử: Ông Vũ Văn Xuân

- Kết quả bầu cử như sau:

+ Khu phố 1: Ông Bùi Văn Chức trúng cử vào chức danh Trưởng khu phố Khu phố 1 với 339/352 phiếu, đạt tỷ lệ 96,3%

+ Khu phố 2: Bà Phan Thị Thúy Hạnh trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 2 với 269/339 phiếu, đạt 79,35%.

+ Khu phố 3: Bà Bùi Thị Khánh trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 3 với 395/395 phiếu, đạt 100%.

+ Khu phố 4: Ông Nguyễn Chí Tường trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 4 với 199/205 phiếu, đạt 97%.

+ Khu phố 5: Ông Phạm Ngọc Thạch trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 5 với 408/415 phiếu, đạt 98,31%.

+ Khu phố 6: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 6 với 520/544 phiếu, đạt 95,5%.

+ Khu phố 7: Bà Hà Thị Vân trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 7 với 215/218 phiếu, đạt 98,32%.

+ Khu phố 8: Ông Trần Đăng Hải trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 8 với 284/325 phiếu, đạt 87,4%.

+ Khu phố 9: Ông Vũ Đắc Thu trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 9 với 265/319 phiếu, đạt 83,07%.

+ Khu phố 10: Ông Trương Ngọc Bá trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 10 với 311/323 phiếu, đạt 96,2%.

+ Khu phố 11: Ông Ngô Ngọc Lâm trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 11 với 453/460 phiếu, đạt 98,4%.

+ Khu phố 12: Ông Ong Thế Tĩnh trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 12 với 345/352 phiếu, đạt 98,01%.

+ Khu phố 13: Ông Đỗ Xuân Viết trung cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 13 với 148/183 phiếu, đạt 80,8%

+ Khu phố 14: Ông Trần Mạnh Toàn trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 14 với 306/317 phiếu, đạt 96,53%.

+ Khu phố 15: Ông Phan Duy Hán trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 15 với 317/326 phiếu, đạt 97,23%.

+ Khu phố 16: Ông Vũ Văn Xuân trúng cử chức danh Trưởng khu phố Khu phố 16 với 259/294 phiếu, đạt 88,10%.

- Dựa vào kết quả trên thì cuộc bầu cử đạt được yêu cầu theo quy định.

Cuộc bầu cử Trưởng Khu phố là sự kiện chính trị có ý nghĩa ở cấp sơ sở nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của khu phố. Do vậy, phường 12 đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác bầu cử tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, an toàn và đúng luật.

THANH SƠN (tổng hợp)

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top