NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

Những hành vi vi phạm thường gặp của người dùng mạng xã hội

❌ Theo quy định của pháp luật thì mạng xã hội là trang thông tin điện tử cá nhân (Khoản 22, Điều 3, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”, sau đây gọi tắt là Nghị định 72).

❌ Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp (Khoản 4, Điều 20, Nghị định 72). Tại Khoản 5, Điều 21 của Nghị định này cũng quy định: Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp Luật về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng.

❌ Dưới đây là một số hành vi vi phạm phổ biến nhất hiện nay, mà ai cũng có thể mắc phải (theo quy định tại Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, sau đây gọi tắt là Nghị định 174):

1️⃣ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu có hành vi:

???? Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật (Điểm b, Khoản 1, Điều 64 của Nghị định 174).

???? Vi phạm một trong các quy định về quản lý thông tin điện tử trên mạng đối với các trang thông tin điện tử không phải xin giấy phép (Điểm đ, Khoản 1, Điều 64 của Nghị định 174).

2️⃣ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (Khoản 2, Điều 64, Nghị định 174):

???? Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định.

???? Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

???? Miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh.

???? Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam .

3️⃣ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (khoản 3, điều 64 Nghị định 174):

???? Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

???? Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước.

???? Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.

???? Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

???? Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

4️⃣ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (Khoản 4, Điều 64, Nghị định 174):

♦️ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

♦️ Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

♦️ Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5️⃣ Hình thức xử phạt bổ sung (khoản 5, điều 64 Nghị định 174): Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

???? P/S 1: Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức; Cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
???? P/S 2: Thời gian tới sẽ có quy định cụ thể để áp dụng LUẬT AN NINH MẠNG (đã có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) vào cuộc sống.
Cùng chung tay bảo vệ và xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, lợi ích được bảo vệ tối đa.
(tổng hợp).

Phạm Vũ Nguyễn

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top