NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

Đại biểu HDND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

PHAN THỊ KIỀU THANH Chủ tịch Hội đồng nhân dân

NGUYỄN THỊ THÀNH ĐỊNH

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

NGUYỄN HỒNG LÂM

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN HOÀNG PHƯƠNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN ĐỨC SOẠN

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

Đại biểu Hội đồng nhân dân

BÙI THỊ TỐ QUYÊN

Đại biểu Hội đồng nhân dân

ĐÀO ANH DŨNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

 

VƯƠNG QUANG THUỘC

Đại biểu Hội đồng nhân dân

PHAN MINH TÀI

 

NGUYỄN AN QUỐC

Đại biểu Hội đồng nhân dân

 

PHAN THỊ THUÝ HẠNH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Đại biểu Hội đồng nhân dân

 VÕ PHÚC THIỆN

Đại biểu Hội đồng nhân dân

  LÊ THANH TÙNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN VĂN MÙI

Đại biểu Hội đồng nhân dân

  HỒ THỊ THU LÝ

Đại biểu Hội đồng nhân dân

LÊ XUÂN HÙNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

  TRẦN ĐỨC MINH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN VĂN AN

Đại biểu Hội đồng nhân dân

  TRƯƠNG NGỌC BÁ

Đại biểu Hội đồng nhân dân

DƯ THỊ THANH GIÀU

Đại biểu Hội đồng nhân dân

  PHAN THỊ NGỌC MAI

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN THỊ QUẾ

Đại biểu Hội đồng nhân dân

HOÀNG VĂN MỸ

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN XUÂN HÙNG Đại biểu Hội đồng nhân dân
NGUYỄN PHÚC PHƯƠNG Đại biểu Hội đồng nhân dân
NGUYỄN ĐỨC SỸ Đại biểu Hội đồng nhân dân

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top