NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

Đảng bộ Phường tham dự hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025”

 

(phuong12govap) -  Ngày 7/10/2020, toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên Đảng bộ Phường đã nghiêm túc tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Quận ủy tổ chức.

Tại hội nghị, đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy đã quán triệt mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng thời yêu cầu cán bộ chủ chốt Quận, cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, thủ trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Quận cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Đồng chí cũng đã quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 13-NQ/ĐH ngày 18/7/2020 của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và các chương trình, công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác vận động nhân dân, công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, ngày 8/10/2020, Thường trực Đảng ủy Phường 12 tổ chức nghiêm túc thảo luận và góp ý xây dựng chương trình hành động và triển khai viết bài thu hoạch.

BBT

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top