NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 - Năm 2019

(TUYENGIAO-P.12) - Với mục đích nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đồng thời góp phần nâng cao kiến thức toàn diện, phẩm chất chính trị, năng lực trách nhiệm công tác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn có hiệu quả mọi biểu hiện tha hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước hiện nay, sáng ngày 28.9.2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Phường 12 đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019.

Ngay sau Lễ khai giảng, Trung tá Trần Hữu Thanh - Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã truyền đạt các chuyên đề đến các học viên, cụ thể: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên;….

Sau khi hoàn thành lớp học, các học viên sẽ được thảo luận, kiểm tra và viết bài thu hoạch để cấp Giấy chứng nhận.

Tin: XUÂN HƯƠNG
Ảnh: DUY KHANH

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top